Stambeni objekat Petrovaradin 2014-03-28T15:49:33+01:00

LOKACIJA: Petrovaradin, ul. Tunislava Paunovića

INVESTITOR: Privatna lica, Novi Sad

OPIS POSLA: Idejni projekat stambenog objekta

SPRATNOST OBJEKTA: P+1

VELIČINA OBJEKTA: ~300 m2

GODINA PROJEKTOVANJA: 2014.