About admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi vitae.
This Is A Custom Message You Can Customize In Your Admin!

Energy Efficiency Certification

By the Approval of the Ministry of Construction and Urbanism (no. 35-00-00629/2013-04) the Company is licensed for the issuance of certificates of energy performance of buildings.

By | 2017-12-11T15:38:42+01:00 March 21st, 2014|News|0 Comments

Energetski pasoši

U prethodnom periodu stekli su se uslovi za licenciranje preduzeća za izdavanje Sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (tzv. Energetskih pasoša). Rešenjem Ministarstva građevinarstva i urbanizma broj 35-00-00629/2013-04, kompaniji Tim Inženjering Sistem odobreno je izdavanje Sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.  

By | 2014-03-21T12:41:38+01:00 March 21st, 2014|Novosti|0 Comments

Energetska efikasnost

Prva lična licenca za energetsku efikasnost izdata je početkom jula. Kompanija je, u skladu sa zakonom i novim propisima iz oblasti energetske efikasnosti, osposobila dva inženjera za ovu oblast, koji su nakon obuke položili odgovarajući stručni ispit. Očekujemo da se u narednom periodu steknu svi uslovi za licenciranje preduzeća za izdavanje Sertifikata o energetskim svojstvima [...]

By | 2013-07-13T16:31:11+02:00 July 13th, 2013|Novosti|0 Comments

Južni Telep

Izgradnja stambeno – poslovnog objekta u Novoj ulici na Telepu ulazi u završnu fazu. Završetak gradnje se očekuje do kraja septembra 2013. Osim poslova na izradi projektno – tehničke dokumentacije, investitor je kompaniji Tim Inženjering Sistem poverio vršenje stručnog tehničkog nadzora kao i poslove koordinacije bezbednosti i zdravlja na radu. Investitor objekta, spratnosti P+2+Pk. je [...]

By | 2013-07-13T16:13:55+02:00 July 13th, 2013|Novosti|0 Comments

Somborski bulevard

In May of this year, construction of residential - commercial building in Somborski Boulevard began. In addition to design services, professional technical supervision and coordination of safety and health at work services have also been entrusted to Tim Inženjering Sistem. Ten engineers of different disciplines have been permanently and temporary hired for these services. Construction is going according [...]

By | 2017-12-11T15:34:59+01:00 July 8th, 2013|News|0 Comments

Somborski bulevar

U maju ove godine, započeta je izgradnja stambeno - poslovnog objekta na Somborskom bulevaru. Osim poslova na izradi projektno - tehničke dokumentacije, investitor je kompaniji Tim Inženjering Sistem poverio vršenje stručnog tehničkog nadzora kao i poslove koordinacije bezbednosti i zdravlja na radu. Na ovim poslovima, stalno i povremeno, angažovano je ukupno 10 inženjera različitih struka. [...]

By | 2013-07-08T21:51:51+02:00 July 8th, 2013|Novosti|0 Comments

Foreign License

Tim Inženjering Sistem started its business year with the new design license issued by Engineers Chamber of Montenegro, for technical documentation in the Republic of Montenegro. The license is issued for the design of structures for buildings, civil engineering and hydraulic engineering.

By | 2017-12-11T16:07:29+01:00 January 18th, 2013|News|0 Comments

Inostrana licenca

Tim Inženjering Sistem u poslovnu 2013. godinu ulazi sa licencom Inženjerske komore Crne Gore, za izradu tehničke dokumentacije na teritoriji Republike Crne Gore. Licenca je izdata za projektovanje građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.  

By | 2013-01-18T22:05:17+01:00 January 18th, 2013|Novosti|0 Comments

Software resources

In line with the company's development, based on the expansion of workload and human resources, the Company has previously refreshed its software resources in terms of acquisition of new packages of engineering, design, calculations and detailing software as well as standard office applications. The company has the following licensed software packages: Autodesk® AutoCAD® – 5 licenses [...]

By | 2017-12-11T16:23:29+01:00 January 8th, 2013|News|0 Comments

Softverski kapaciteti

U skladu sa politikom razvoja kompanije, a na osnovu proširenja obima posla i ljudskih resursa, Tim Inženjering Sistem je u proteklom periodu osvežio svoje softverske kapacitete u smislu nabavke novih paketa inženjerskih programa za projektovanje, proračune, izradu detalja kao i standardnih office aplikacija. Kompanija raspolaže sledećim licenciranim softverskim paketima: Autodesk® AutoCAD® – 5 licenci Autodesk® Revit® – [...]

By | 2013-01-08T23:03:08+01:00 January 8th, 2013|Novosti|0 Comments