Energetska efikasnost

Prva lična licenca za energetsku efikasnost izdata je početkom jula. Kompanija je, u skladu sa zakonom i novim propisima iz oblasti energetske efikasnosti, osposobila dva inženjera za ovu oblast, koji su nakon obuke položili odgovarajući stručni ispit.

Očekujemo da se u narednom periodu steknu svi uslovi za licenciranje preduzeća za izdavanje Sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (tzv. Energetskih pasoša).

By | 2013-07-13T16:31:11+02:00 July 13th, 2013|Novosti|0 Comments