Licencirani softver 2013-01-08T14:38:00+01:00

U cilju poštovanja zadatih rokova i obezbeđenja kvaliteta usluga koje pruža, Tim Inženjering Sistem poseduje i koristi sledeće licencirane softverske pakete:

Autodesk® AutoCAD® – 5 licenci

 Autodesk® Revit® – 2 licence

 Autodesk® 3ds Max® Design – 2 licence

 Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing – 2 licence

 Graitec® – Advance Concrete – 2 licence

Graitec® – Advance Steel – 2 licence

 Radimpex – Tower – 6 licenci

 Radimpex – ArmCAD – 3 licence

 Autodesk® Navisworks® Simulate – 2 licence

 M-Files – Document management – 13 licenci

 Microsoft Office – 13 licenci