Metal Flex/Full House prodajni centar, Nova Pazova 2016-11-17T15:44:04+01:00

LOKACIJA: Nova Pazova, Industrijska ulica

INVESTITOR: Metal Flex, Nova Pazova

OPIS POSLA: Projektno-tehnička dokumentacija za dogradnju prodajnog i magacinskog prostora

SPRATNOST OBJEKTA: P+1

VELIČINA OBJEKTA: ~6000 m2

GODINA PROJEKTOVANJA: 2015.

GODINA IZGRADNJE: /