Restoran Caribic, Bul.kralja Aleksandra, Beograd

Back to references

Restoran Caribic, Bul.kralja Aleksandra, Beograd

  • Location: Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra
  • Investor: MMM Pizza Group, Novi Sad
  • Project: Adaptacija poslovnog prostora
  • Design year: 2013.
  • Construction year: 2013.
  • ODGOVORNI PROJEKTANT: Aleksandar Kovjanić, dipl.inž.arh.
  • Autori rešenja: arh. Aleksandar Kovjanić i arh. Dejan Nađ
  • Autor zidnih printova: Marko Bodulić
By | 2018-01-19T14:52:09+00:00 November 22nd, 2017|Comments Off on Restoran Caribic, Bul.kralja Aleksandra, Beograd