Poslovni objekat VračarPrint, Veternik 2011-02-03T22:38:32+01:00
LOKACIJA: Veternik, Novosadski put
INVESTITOR: Vračar Print, Novi Sad
OPIS POSLA: Izgradnja poslovnog objekta sa pratećim sadržajima
SPRATNOST OBJEKTA: P i P+2
VELIČINA OBJEKTA: ~1800 m2
GODINA PROJEKTOVANJA: 2006.
GODINA IZGRADNJE: 2009.

AUTOR ARHITEKTURE: Aleksandar Kovjanić, dia


< povratak na galeriju