Šećerana, Senta 2011-02-09T17:19:36+01:00

LOKACIJA: Senta
INVESTITOR: Šećerana Senta, Senta
OPIS POSLA: Glavni projekat adaptacije dela procesa
GODINA PROJEKTOVANJA: 2010.
GODINA IZGRADNJE:

ODGOVORNI PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:Miloš Bošković, dipl.građ.inž.


< povratak na galeriju