Stambena zgrada Petrovaradin 2013-05-18T12:01:29+02:00
LOKACIJA: Novi Sad, ulica Okrugićeva br.16
INVESTITOR: Kraft – Port, Novi Sad
 
SPRATNOST OBJEKTA: P+3+Pk.
VELIČINA OBJEKTA: 1200 m2
GODINA PROJEKTOVANJA: 2013.