Konsalting 2011-01-29T19:17:29+01:00

Konsultantske usluge investitorima i drugim projektantskim kućama u vidu pomoći ili direktnog angažovanja oko rešavanja sledećih problema :

 • Tehnička kontrola projektne dokumentacije;
 • Verifikacija i prilagođavanje inostrane projektno-tehničke dokumentacije domaćim propisima;
 • Usluge prikupljanja pravno-tehničke dokumentacije i konsultanski poslovi na polju pravno-tehničke regulative;
 • Izrada tehničkih izveštaja i stručnih veštačenja u procesu pribavljanja naknadnih građevinskih dozvola (legalizacija) za sve tipove objekata.

U cilju proširenja usluga na oblast finansijskog konsaltinga, vezanog za realizaciju investicionih projekata, u saradnji sa konsultantskom kućom LFA Business Consulting, nudimo:

 • Ekonomsko – finansijsku analizu projekata
 • Izradu prethodnih studija i studija opravdanosti
 • Savetodavne usluge u vezi sa:
  • utvrđivanjem optimalne strukture finansiranja;
  • pribavljanjem finansijskih sredstava za realizaciju projekata;
  • pripremom neophodne dokumentacije za aplikaciju kod finansijskih institucija.