Metal Flex Retail and Storage, Nova Pazova, Serbia

Back to references

Metal Flex Retail and Storage, Nova Pazova, Serbia

  • Location: Nova Pazova, Industrijska ulica
  • Investor: Metal Flex, Nova Pazova
  • Project: Projektno-tehnička dokumentacija za dogradnju prodajnog i magacinskog prostora
  • Height: P+1
  • Area: ~6000 m2
  • Design year: 2015.
By | 2018-06-13T09:06:16+02:00 November 22nd, 2015|Comments Off on Metal Flex Retail and Storage, Nova Pazova, Serbia