Viator&Vektor Storage & Administration building, Rumenka, Serbia

Back to references

Viator&Vektor Storage & Administration building, Rumenka, Serbia

  • Location: Rumenka, Novosadski put
  • Investor: Viator&Vektor, Novi Sad
  • Project: Izgradnja poslovnog objekta sa pratećim sadržajima
  • Height: P i P+2
  • Area: 15000 m2
  • Design year: 2009.

KO-AUTOR ARHITEKTURE: Bajram Emini, dia, Atelje Ratan, Novi Sad

By | 2018-06-13T15:04:56+02:00 November 22nd, 2011|Comments Off on Viator&Vektor Storage & Administration building, Rumenka, Serbia