Restoran Caribic, Beograd 2013-04-03T15:50:01+02:00

LOKACIJA: Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra
INVESTITOR: MMM Pizza Group, Novi Sad
OPIS POSLA: Adaptacija poslovnog prostora
GODINA PROJEKTOVANJA: 2013.
GODINA IZGRADNJE: 2013.

ODGOVORNI PROJEKTANT: Aleksandar Kovjanić, dipl.inž.arh.
Autori rešenja: arh. Aleksandar Kovjanić i arh. Dejan Nađ

Autor zidnih printova: Marko Bodulić