Restoran Caribic, Ul.Hadži Ruvima, Novi Sad 2016-11-17T14:30:16+01:00

LOKACIJA: Novi Sad, Ulica Hadži Ruvima

INVESTITOR: MMM Group, Novi Sad

OPIS POSLA: Adaptacija poslovnog prostora

VELIČINA OBJEKTA: ~36 m2

GODINA PROJEKTOVANJA: 2016.

GODINA IZGRADNJE: 2016.