Semenski doradni centar, Bivolari, Rumunija 2016-11-17T15:28:33+01:00

LOKACIJA: Bivolari, Rumunija

INVESTITOR: Remington- Moldova Seminte

NARUČILAC: Petkus Romania / Petkus

OPIS POSLA: Podrška projekt menadžment timu

OPIS PROJEKTA: Izgradnja doradnog centra za semenski kukuruz, soju i suncokret

GODINA PROJEKTOVANJA: 2015.

GODINA IZGRADNJE: 2016.