Kompleks za skladištenje žitarica, Kisač 2012-07-01T15:38:43+02:00

OBJEKAT: KOMPLEKS ZA SKLADIŠTENJE ŽITARICAKAPACITETA 2×500 t I SVIH PRATEĆIH OBJEKATA

LOKACIJA: Kisač

INVESTITOR: “Agromerkator” doo, Kisač

GODINA PROJEKTOVANJA: 2011.
GODINA IZGRADNJE: 2012.