Softverski kapaciteti

U skladu sa politikom razvoja kompanije, a na osnovu proširenja obima posla i ljudskih resursa, Tim Inženjering Sistem je u proteklom periodu osvežio svoje softverske kapacitete u smislu nabavke novih paketa inženjerskih programa za projektovanje, proračune, izradu detalja kao i standardnih office aplikacija. Kompanija raspolaže sledećim licenciranim softverskim paketima:

Autodesk® AutoCAD® – 5 licenci

Autodesk® Revit® – 2 licence

Autodesk® 3ds Max® Design – 2 licence

Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing – 2 licence

Graitec® – Advance Concrete – 2 licence

Graitec® – Advance Steel – 2 licence

Radimpex – Tower – 6 licence

Radimpex – ArmCAD – 3 licence

Autodesk® Navisworks® Simulate – 2 licence

M-Files – Document management – 13 licenci

Microsoft Office – 13 licenci

By | 2013-01-08T23:03:08+01:00 January 8th, 2013|Novosti|0 Comments