Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Budva

Nazad na reference

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Budva

  • Lokacija: Bečići, Crna Gora
  • Investitor: Opština Budva
  • Izvođač: WTE Otpadne vode Budva d.o.o. / Alpine Bau GmbH, Wien
  • Godina projektovanja: 2011-12.
  • Godina izgradnje: 2012.
By | 2018-06-13T16:58:04+00:00 November 22nd, 2015|Comments Off on Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Budva