Loading...
Konsalting 2018-06-15T13:19:07+02:00
  • Pomoć ili direktno angažovanje u procesu prikupljanja pravno-tehničke dokumentacije
  • Ekonomsko-finansijske analize projekata sa utvrđivanjem optimalne strukture finansiranja i predlozima u vezi načina pribavljanja finansijskih sredstava za realizaciju projekta
  • Priprema neophodne dokumentacije za aplikaciju kod finansijskih institucija.
  • Verifikacija i prilagođavanje strane projektno-tehničke dokumentacije domaćim propisima
  • Nezavisna tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu