Projektovanje 2011-01-29T19:14:18+01:00

Ekipe naših inženjera, uz permanentnu saradnju sa spoljašnjim saradnicima, usko su specijalizovane za određena polja projektovanja:

 • Projektovanje poslovnih objekata različitih namena;
 • Projektovanje stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
 • Projektovanje industrijskih objekata i postrojenja;
 • Dizajn enterijera;
 • Projektovanje postrojenja za preradu nafte i gasa;
 • Sanacija i ojačanje konstrukcija;
 • Analiza i proračun konstrukcija i seizmičko inženjerstvo;
 • Proračun betonskih i čeličnih konstrukcija;
 • Projekti rušenja;
 • Projekti pripremnih radova.

U saradnji sa stalnom ekipom spoljašnjih saradnika, Tim Inženjering Sistem nudi kompletna projektna rešenja uključujući, osim arhitektonsko-građevinskih projekata i projektnu dokumentaciju za sve ostale faze izgradnje:

 • Projektovanje instalacija vodovoda, kanalizacije, hidrantskih protivpožarnih mreža, tretman i odvođenje otpadnih voda;
 • Projektovanje električnih instalacija jake i slabe struje, gromobranskih sistema, sistema dojave požara;
 • Projektovanje mašinskih instalacija grejanja, hlađenja i ventilacije;
 • Projektovanje unutrašnjih gasnih instalacija;
 • Projektovanje konstrukcije i nivelacije prilaznih puteva i manipulativnih platoa

Takođe, u mogućnosti smo da Vam ponudimo:

 • Projekte liftova;
 • Projekte protiv-požarne zaštite;
 • Urbanističke projekte za izgradnju i urbanističke projekte za parcelaciju;
 • Studije o proceni uticaja na životnu sredinu…