Vila Mičurinova Novi Sad 2012-04-19T04:44:14+02:00
LOKACIJA: Novi Sad, ul. Mičurinova br.10
INVESTITOR: Privatna lica, Novi Sad
OPIS POSLA: Promena namene i rekonstrukcija stambenog objekta
 
 
SPRATNOST OBJEKTA: Po+P+T
VELIČINA OBJEKTA: ~250 m2
GODINA PROJEKTOVANJA: 2012.
GODINA IZVOĐENJA: 2012. 
 
 
autor fotografija: Marko Bodulić