Licence

//Licence
Licence 2017-12-11T12:05:11+00:00

U cilju ispunjavanja rokova i obezbeđivanja kvaliteta pruženih usluga, Kompanija poseduje sledeće licencirane softverske pakete:

Autocad 1

Autodesk® AutoCAD® – 5 licenses

Revit

Autodesk® Revit® – 2 licenses

3Dsmax

Autodesk® 3ds Max® Design – 2 licenses

AutoCAD

Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing – 2 licenses

Graitec Advance Concrete

Graitec® – Advance Concrete – 2 licenses

Graitec Advance Steel

Graitec® – Advance Steel – 2 licenses

Radimex Tower 7 Software

Radimpex – Tower – 6 licenses

Radimex ArmCAD

Radimpex – ArmCAD – 3 licenses

Autodesk Navisworks Simulate

Autodesk® Navisworks® Simulate – 2 licenses

M-Files - Document management

M-Files – Document management – 13 licenses

Microsoft Office

Microsoft Office – 13 licenses