Loading...
Naša strategija 2018-02-12T11:39:48+01:00

MISIJA

Naša misija je da domaćim i inostranim inženjering kompanijama, kao i krajnjim korisnicima pružamo pravovremena i kvalitetna rešenja, skrojena po meri svakog klijenta, u skladu sa najsavremenijom inženjerskom praksom i međunarodnim standardima kvaliteta.

VIZIJA

Težimo da kao odgovorna i ambiciozna kompanija, kroz permatnentno učenje i usavršavanje kao i angažovanjem kvalitetnih, mladih stručnjaka, proširimo spektar usluga inkorporiranjem novih disciplina i implementacijom novih tehničkih rešenja.

VREDNOSTI NAŠIH ZAPOSLENIH

INICIJATIVA I ODGOVORNOST

Trudimo se da ispunimo očekivanja naših klijenata, implementacijom i stalnim usavršavanjem sistema kontrole procesa projektovanja. U tom cilju smo uveli sistem menadžmenta kvalitetom i sertifikovali ga prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. Izborom SGS-a, kao jednog od svetskih lidera u tom polju, obezbedili smo prepoznatljivost kvaliteta našeg sertifikata i van granica naše zemlje.
Pratimo izvođenje projektovanih objekata i postrojenja u ulozi stručnog ili projektantskog nadzora, a podatke sa gradilišta ugrađujemo u buduće projekte, naročito na nivou izvođačkih detalja.
Svesni problema neracionalnog trošenja energije i zagađenja životne sredine, kao nekih od ključnih problema 21. veka, naši inženjeri su se obučili za projektovanje energetski efikasnih objekata i kontrolu energetske efikasnosti, a kompanija je ispunila uslove da može da izdaje sertifikate o energetskim svojstvima objekata – energetske pasoše.

Izborom licenciranog softvera koji su industrijski standard u svojim oblastima kao i insistiranjem na njegovom redovnom ažuriranju, kompanija obezbeđuje rad sa, u svakom trenutku, najnaprednijim alatima kao i punu kompatibilnost sa inženjering kompanijama iz celog sveta.

KOLEKTIVNI REZULTATI

U svom dosadašnjem radu, TIM INŽENJERING SISTEM je učestvovao u nekoliko velikih projekata sa međunarodnim timom projektanata i izvođača. Na tim projektima, ostvarena je uspešna saradnja sa eminentnim inženjering kompanijama kao što su: Heurtey Petrochem, Jacobs India, Siemens, Alpine Bau, WTE Wassertechnik, Petkus Technologie. Iskustva stečena saradnjom sa kompanijama takvog renomea, imaju veliki uticaj na razvoj naše kompanije.

POZITIVNOST I KOOPERACIJA

Naši klijenti i saradnici u nama vide ekipu profesionalaca koja im pre svega pruža kvalitet i pouzdanost. Odgovaramo novim izazovima tržišta i tehnologije, poštujemo rokove i pratimo nove trendove.