Loading...
Konsalting 2017-12-11T18:01:23+00:00
  • Pomoćili diretno angažovanje u procesu prikupljanja pravno tehničke dokumentacije
  • Ekonomsko-finansijske analize projekata sa utvrđivanjem optimalne strukture finansiranja i predlozima u vezi načina pribavljanja finansijskih sredstava za realizaciju projekta
  • Priprema neophodne dokumentacije za aplikaciju kod finansijskih institucija.
  • Verifikacija i prilagođavanje strane projektno-tehničke dokumentacije domaćim propisima
  • Nezavisna tehnička kontrola glavnih projekata