Metal Flex, Prodajni centar, Nova Pazova

Nazad na reference

Metal Flex, Prodajni centar, Nova Pazova

  • Lokacija: Nova Pazova, Industrijska ulica
  • Investitor: Metal Flex, Nova Pazova
  • Opis posla: Projektno-tehnička dokumentacija za dogradnju prodajnog i magacinskog prostora
  • Spratnost objekta: P+1
  • Veličina objekta: ~6000 m2
  • Godina projektovanja: 2015.
By | 2018-06-13T17:08:05+00:00 November 22nd, 2015|Comments Off on Metal Flex, Prodajni centar, Nova Pazova